Bibliografia

  1. Cunnigham C., Dzieci z zespołem Downa. Poradnik dla rodziców, przeł. M. Pawlak-Rogala, Warszawa 1994.
  2. Domańska Ł., Borkowska A.R., Neuropsychologia kliniczna dziecka, Warszawa 2006.
  3. Goździcka-Józefiak A., Bobowicz M.A., Kędzia H, Genetyka molekularna i biochemia wybranych chorób u ludzi, Poznań 2001.
  4. Minczakiewicz E.M., Gdy u dziecka rozpoznano zespół Downa. Poradnik dla rodziców i wychowawców, Kraków 1994.
  5. Minczakiewicz E.M., Jak pomóc w rozwoju dziecka z zespołem Downa. Poradnik dla rodziców i wychowawców, Kraków 2001.
  6. Minczakiewicz E.M., Zespół Downa. Księga pytań i odpowiedzi, Gdańsk 2010.
  7. Pueschel S.M., Ku lepszej przyszłości. Zespół Downa – przewodnik dla rodziców i opiekunów, przeł. A. Dembińska, Zakrzewo 2009.

Data publikacji strony: 12.06.2013

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej witryny nie może być rozpowszechniana bez zgody wydawcy.

Menu boczne